Master Läppar

Denna kurs riktar sig till dig som har god erfarenhet inom injektionsbehandlingar men som vill fördjupa dina kunskaper inom injektionsteknik och bli en mästare på läppbehandling. Utbildningen är uppdelad i två delar, en teoretisk genomgång där vi bland annat går igenom anatomin av det periorala området samt läppar. Vi kommer också visa hur du kan kombinera filler med andra behandlingar såsom botulinumtoxin och trådar för att uppnå bästa resultat. I del två kommer du få öva på injektion av läppar med både vass och trubbig kanyl.

42s 1
Läkare fotograferar före- & efterbilder
Injektionsbehandlare tar fotografi av resultatet av en behandling

Fördjupad kunskap inom förbättring av symmetri, kombinationsbehandling med BTX och trådar

Del I – teoretisk introduktion

Produktkunskap

Anatomi – morfologi, åldersprocessen, adekvat område för insättning av trådar, rätt injektionsteknink för botulinumtoxin och rätt placering samt injektionsteknik av fillers

Konsultation

Bedömning- lämpliga kandidater

Teknik

Hantering av komplikationer

Del II – praktiskt moment

Konsultation med modell

Läppanalys och bedömning

Träning på modell

Anmäl dig till kursen Master Läppar

Masters läppar -
15 995:-

Du som deltagare och din modell är försäkrade under kursdagen – patientskydd och ansvarsskydd.

Har du några frågor? Kontakta oss