Komplikationer

Till följd av ökad efterfrågan på injektionsbehandlingar har antalet komplikationer ökad i samma takt. Det är inte sällan kunder önskar lösa upp oönskad filler eller justera osymmetriska resultat till följd av rynkbehandling med muskelavslappnande läkemedel.

Kan man förebygga dessa komplikationer? Svaret är ja. Vi som behandlare kan sträva efter att minska antalet komplikationer genom ökad kunskap och fördjupning av så kallade “danger zones”, dvs farliga områden i ansiktet som lättare leder till komplikationer. Under utbildningen kommer du att lära dig lösa upp filler med ett enzym som används vid akuta situationer vid exempelvis cirkulationsbortfall då filler injicerats i kärl.

Injektion käklinje
Injektion näsa
Förberedelse inför injektionsbehandling

Efter avslutad kurs kan du känna dig säkrare i din injektionsteknik, känna igen och agera snabbare i samband med en komplikation och i vissa fall rätta till eventuella komplikationer.

Kursens delmoment

Hyaluronbaserad fillers – akuta/försenade, ocklusion/kompression, infektioner (virala/bakteriella), inflammation, felaktig placering av produkt.

Botulinumtoxin- förhindra ptos, fördjupad kunskap inom spädning.

Hyalase- läkemedelskunskap, spädning, användning vid estetiska komplikationer och i samband med vaskulära komplikationer.

Akutlåda.

PM anafylax, infektioner (bakteriella/virala), inflammationer, ischemi, mindre akuta, överkänslighetsreaktioner.

KLAS-licens.

Anmäl dig till kurs komplikationer

Komplikationer -
13 995:-

Delbetalning 583:-/månad

Du som deltagare och din modell är försäkrade under kursdagen – patientskydd och ansvarsskydd.

Har du några frågor? Kontakta oss