Fillers utbildning

Fillers utbildning - steg 1

I denna utbildning lär du dig grunderna inom injektionsbehandlingar med filler för att kunna ta steget och påbörja din nya karriär inom estetisk medicin. Grundutbildningen baseras på en teoretisk del där kursledaren introducerar dig för begreppet hyaluronsyrabaserad fillers och dess egenskaper samt användningsområden enligt nedan. Utbildningen delas in i en teoretisk del på förmiddagen, gemensam lunch, följd av ett praktiskt moment på eftermiddagen, där du får träna på en modell under handledning av din kursledare.

Kompletterande del som ingår i alla våra grundkurser är introduktion kring uppstart av medicinsk estetisk verksamhet såsom lagar och förordningar, anmälan till Inspektion för vård och omsorg (IVO), anmälan till Miljö och hälsa, beställning av läkemedel och förbrukningsvaror, prissättning av tjänster, avtal med förskrivande läkare, stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

Injektion läppar
Injektion käklinje
Injektion panna

I Fillers Utbildning Steg 1 ingår följande behandlingsområden:
läppar, nasolabiala vecken och sura mungipor/Marionettlinjer

Del I – teoretisk introduktion

Lagar och förordningar

Yrkeslegitimation och personligt yrkesansvar

IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Starta företag eller anställd

Kundkonto apoex

Medicinskt ansvarig och förskrivande läkare

Historia

Produktkunskap – skillnad på diverse fillers

Basal anatomi ansikte

Konsultation

Bedömning

Injektionsteknik

Hantering av komplikationer: Enzym för att lösa upp filler vid komplikationer och akutfall

Del II – praktiskt moment

Konsultation med modell

Ansiktsanalys och bedömning

Fördjupning inom åldersprocessen – kronologisk och baserad på yttre faktorer

Behandlingsplanering

Träning på modell

Anmäl dig till Fillers Steg 1

Fillers 1 - 13 995:-

Delbetalning 583:-/månad

Du som deltagare och din modell är försäkrade under kursdagen – patientskydd och ansvarsskydd.

Har du några frågor? Kontakta oss

Fillers utbildning - steg 2

Denna utbildning är utformad för dig som önskar utöka sin behandlingsportfölj, fördjupa dina kunskaper inom hyaluronsyrabaserad fillers och som redan har genomgått grundutbildning. Denna utbildning ger dig möjligheten att erbjuda kompletterande behandlingar för högre kundnöjdhet och bättre resultat. Utbildningen delas in i en teoretisk del på förmiddagen. Gemensam lunch, följd av ett praktiskt moment på eftermiddagen, där du får träna på en modell under handledning av din kursledare.

Injektion i kind
Injektionsbehandlare
Injektion ögonbryn

I Fillers Utbildning Steg 2 ingår följande behandlingsområden:
kinder, kindben, haka, käklinje

Del I – teoretisk introduktion

Historia

Produktkunskap – val av produkt utifrån indikation, behandlingsområde samt produktegenskap

Basal anatomi ansikte

Konsultation

Bedömning

Injektionsteknik

Hantering av komplikationer

Del II – praktiskt moment

Konsultation med modell

Ansiktsanalys och bedömning

Fördjupning inom åldersprocessen – kronologisk och baserad på yttre faktorer

Behandlingsplanering

Träning på modell

Anmäl dig till Fillers Steg 2

Fillers 2 - 13 995:-

Delbetalning 583:-/månad

Du som deltagare och din modell är försäkrade under kursdagen – patientskydd och ansvarsskydd.

Har du några frågor? Kontakta oss

Fillers utbildning - steg 3

Denna utbildning är utformad för dig som önskar bemästra alla behandlingsindikationer i ansiktet, leverera professionella resultat baserad på utökad förmåga inom åldersprocessen och dess inverkan på bedömning och behandlingsplan. Du får lära dig hur du på bästa sätt kan föryngra, förbättra och återställa förlorad volym hos dina kunder.

Denna utbildning ger dig möjligheten att erbjuda kompletterande behandlingar för högre kundnöjdhet och bättre resultat redan från dag ett. Utbildningen delas in i en teoretisk del på förmiddagen. Gemensam lunch, följd av ett praktiskt moment på eftermiddagen, där du får träna på en modell under handledning av din kursledare.

Injektion i kind
Injektionsbehandlare
Injektion ögonbryn

I Fillers Utbildning Steg 3 ingår följande behandlingsområden:
näsa, tear trough, tinningar, panna

Del I – teoretisk introduktion

Anatomifördjupning inom åldersprocessen och hur vi på bästa sätt kan implementera resultatinriktade behandlingar i syfte att förbättra, föryngra och återställa förlorad volym

Produktkunskap – val av produkt utifrån indikation, behandlingsområde samt produktegenskap

Konsultation

Bedömning

Injektionsteknik

Hantering av komplikationer

Del II – praktiskt moment

Konsultation med modell

Ansiktsanalys och bedömning

Fördjupning inom åldersprocessen – kronologisk och baserad på yttre faktorer

Behandlingsplanering

Träning på modell

Anmäl dig till Fillers Steg 3

Fillers 3 - 13 995:-

Delbetalning 583:-/månad

Du som deltagare och din modell är försäkrade under kursdagen – patientskydd och ansvarsskydd.

Har du några frågor? Kontakta oss