Köpvillkor

Räntefri delbetalning via SVEA Ekonomi

Köpvillkor vid köp av utbildning eller kurs hos DoctorFilip Academy

Anmälan till utbildning hos DoctorFilip Academy

Du anmäler dig till utbildning hos DoctorFilip Academy via vår webbplats (länk) eller e-post till info@doctorfilipacademy.se

Anmälan är bindande och kan återtas enligt gällande regler om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Läs mer om reglerna för ångerrätt nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi Konsumentlagstiftningen.

Du är först garanterad en plats på önskat utbildningstillfälle då du fått en bokningsbekräftelse via mejl förutsatt att utbildningsavgiften betalas enligt den faktura du får i ett separat e-postmeddelande.

Datum för alla våra utbildningar hittar du på https://www.doctorfilipacademy.se/kursinformation/kursdatum/.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din kurs utan kostnad genom att:

  • Inom 14 dagar efter det att du fått bekräftelse på plats reserverad på en kurs meddela DoctorFilip Academy att du ångrat dig. Detta måste ske via mejl till info@doctorfilipacademy.se

  • Meddelande om avbokning ska lämnas via e-post.

  • Meddelandet om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgifter om vilken utbildning och datum ångerrätten avser.

  • Vid avbokning av utbildningen enligt reglerna om ångerrätt ovan har du rätt att återfå hela kursavgiften.

Vid avbokning från dag 15 efter bokningsbekräftelsens datum gäller inte ångerrätten.

Anmälan är alltid bindande, dock gäller ångerrätten enligt ovan.

OBS! Om datum för kursstart infaller under ångerfristen, anses kursen påbörjad och hela kursavgiften ska betalas i sin helhet.

Frånvaro

Om du uteblir från ett utbildningstillfälle av annan anledning än angivna ovan, är tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Särskilda skäl

Om du avbryter eller inte kan delta på en utbildning hos DoctorFilip Academy på grund av sjukdom styrkt med läkarintyg (inklusive Covid-19) eller annan jämförbar styrkt anledning som du inte kunnat förutse (olycka, nära anhörigs sjukdom) erbjuds du att ändra datum för utbildningen.

Utebliven betalning

Om du valt att betala kursavgiften via PlusGiro eller BankGiro sänds en påminnelse för inbetalning på fakturan. Betalas inte påminnelsen inom angiven tid sänds fakturan vidare till inkasso.

Inställd / flyttad utbildning

DoctorFilip Academy förbehåller sig rätten att ställa in datum för utbildningen med 14 dagars framförhållning vid icke förutsedda händelser som sjukdom eller olycka. DoctorFilip Academy är inte skyldiga att uppge orsaken till ändringen av utbildningsdatum. Vid akut sjukdom hos utbildare kan utbildningen behöva flyttas senast 24 timmar före kursstart. Vid ändring av utbildningstillfälle meddelas du via e-post.

Olycksfallsförsäkring

Som deltagare ansvarar du själv för att du är försäkrad under själva kurstillfället samt vid transport till och från kurslokalen.

Betalning

Du välja att betala din utbildning via

  • Faktura med betalning via Bank- eller PlusGiro

  • Del-/avbetalning via SVEA Ekonomi