Botox utbildning

Botox utbildning - steg 1

Grundutbildningen i botox baseras på en teoretisk del där kursledaren introducerar dig för begreppet Botulinumtoxin typ A och B, dess farmakologiska egenskaper samt användningsområden enligt nedan. Utbildningen delas in i en teoretisk del på förmiddagen. Gemensam lunch, följd av ett praktiskt moment på eftermiddagen, där du får träna på en modell under handledning av din kursledare.

Kompletterande del som ingår i alla våra grundkurser är introduktion kring start av medicinsk estetisk verksamhet som lagar och förordningar, anmälan till Inspektion för vård och omsorg (IVO), anmälan till Miljö och hälsa, beställning av läkemedel och förbrukningsvaror, prissättning av tjänster, avtal med förskrivande läkare, stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

Doctor Filip injicerar fillers
Injektion nasolabialveck
Botox i kind

I Botulinumtoxin Steg 1 ingår följande behandlingsområden:
arga rynkan (glabella), panna (frontalis), skrattrynkor (orbicularis oculi), microtoxin

Del I – teoretisk introduktion

Historia

Farmakologi

Produktkunskap – skillnaden på diverse toxiner

Läkemedelsberedning

Anatomi

Konsultation

Bedömning – skillnaden mellan dynamiska och statiska rynkor

Injektionsteknik

Hantering av komplikationer

Del II – praktiskt moment

Konsultation med modell

Ansiktsanalys och bedömning

Fördjupning inom åldersprocessen – kronologisk och baserad på yttre faktorer

Behandlingsplanering

Träning på modell

Anmäl dig till Botox Steg 1

Botox 1 - 13 995:-

Delbetalning 583:-/månad

Du som deltagare och din modell är försäkrade under kursdagen – patientskydd och ansvarsskydd.

Har du några frågor? Kontakta oss

Botox utbildning - steg 2

Denna utbildning är utformad för dig som önskar utöka din behandlingsportfölj, fördjupa dina kunskaper inom rynkreducering med botulinumtoxin och som redan har genomgått grundutbildningen. Denna utbildning ger dig möjligheten att erbjuda kompletterande behandlingar för högre kundnöjdhet och bättre resultat.

Utbildningen delas in i en teoretisk del på förmiddagen med en gemensam lunch, följd av ett praktiskt moment på eftermiddagen, där du får träna på en modell under handledning av din kursledare.

Injektion näsa
Närbild på en injektionsbehandlare
botoxinjektion mot kråksparkar

I Botulinumtoxin Steg 2 ingår följande behandlingsområden:
bunny lines (näsrynkor), gummy smile, lip flip, haka, mungipor, Nefertiti halslyft, näslyft.

Del I – teoretisk introduktion

Historia

Farmakologi

Produktkunskap – skillnaden på diverse toxiner

Läkemedelsberedning

Anatomi

Konsultation

Bedömning – skillnaden mellan dynamiska och statiska rynkor

Injektionsteknik

Hantering av komplikationer

Del II – praktiskt moment

Konsultation med modell

Ansiktsanalys och bedömning

Behandlingsplanering

Träning på modell

Anmäl dig till Botox Steg 2

Botox 2 - 13 995:-

Delbetalning 583:-/månad

Du som deltagare och din modell är försäkrade under kursdagen – patientskydd och ansvarsskydd.

Har du några frågor? Kontakta oss

Botox utbildning - steg 3

Denna utbildning är anpassad för dig som önskar bemästra alla behandlingsindikationer i ansiktet, leverera professionella resultat baserad på utökad förmåga inom åldersprocessen, muskeldynamik och dess inverkan på bedömning och behandlingsplan. Du får lära dig hur du på bästa sätt kan föryngra samt förbättra dina resultat. Denna utbildning ger dig möjligheten att erbjuda kompletterande behandlingar för högre kundnöjdhet och bättre resultat redan från dag ett.

Utbildningen delas in i en teoretisk del på förmiddagen med en gemensam lunch, följd av ett praktiskt moment på eftermiddagen, där du får träna på en modell under handledning av din kursledare.

Injektionsbehandlare fotograferar patient för framtagning av före- & efterbild
Doctor Ioana Filip förbereder kanyl med botulinumtoxin
Förberedelse inför injektionsbehandling

I Botulinumtoxin Steg 3 ingår följande behandlingsområden:
svettbehandling av armhålor och händer, migrän, tandgnissel/bruxism.

Del I – teoretisk introduktion

Historia

Farmakologi

Produktkunskap – skillnaden på diverse toxiner

Läkemedelsberedning

Konsultation

Bedömning

Injektionsteknik

Hantering av komplikationer

Del II – praktiskt moment

Konsultation med modell

Ansiktsanalys och bedömning

Behandlingsplanering

Träning på modell

Anmäl dig till Botox Steg 3

Botox 3 - 13 995:-

Delbetalning 583:-/månad

Du som deltagare och din modell är försäkrade under kursdagen – patientskydd och ansvarsskydd.

Har du några frågor? Kontakta oss